Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!Οι Δράσεις

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν για το έργο, μεταξύ άλλων είναι οι εξής:

  • Δικτύωση: Ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους - ωφελούμενους του παρόντος Σχεδίου Δράσης.
  • Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση: Δράσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση των ωφελουμένων και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για τους στόχους του σχεδίου δράσης και για τα αναμενόμενα αποτελέσματα του.
  • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Ενέργειες που  αφορούν στην συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Στο σχεδιασμό των προτεινόμενων ενεργειών εντάσσεται και η επιλογή ωφελουμένων και διάγνωσης αναγκών, η υποστήριξη της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες της περιοχής με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και επέκτασης των επιχειρήσεων τους.
  • Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Δράσεις που αφορούν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Διάρκεια σε ώρες

Θεωρίας & Πρακτικής

Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα

Ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

125

5,00 € μεικτά

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

125

5,00 € μεικτά

Ίδρυση ΜΜΕ

125

5,00 € μεικτά

Οργάνωση –Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προώθηση Πωλήσεων με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing

125

5,00 € μεικτά

  • Συντονισμός Δράσης: Δράσεις που στοχεύουν στην ομαλή και άρτια υλοποίηση του έργου καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση, διαχείριση και αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων του.


Μέσω της προτεινόμενης παρέμβασης διευκολύνεται ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων θέσεων εργασίας (ενδεικτικά αναφέρονται: Κοινωνική Οικονομία, Ατομική Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Προώθηση μέσω Social Media και Marketing εργαλείων, κ.α.).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόσκληση Εκδήλ. Ενδιαφέροντος
Ενημέρωση: 05-03-2014 23:48 - Μέγεθος: 229.85 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου
Ενημέρωση: 05-03-2014 23:48 - Μέγεθος: 383.64 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου
Ενημέρωση: 05-03-2014 23:48 - Μέγεθος: 91.17 KBΠληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr.