Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!Τα οφέλη

Μερικά από τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

  • Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.
  • Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.
  • Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής).
  • Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με το αντικείμενο της κατάρτισης.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.
  • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της επιχείρησης.
  • Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιστήμονες με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησής τους.
  • Δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νεοιδρυθέντων επιχειρήσεων.

 

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόσκληση Εκδήλ. Ενδιαφέροντος
Ενημέρωση: 05-03-2014 23:48 - Μέγεθος: 229.85 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου
Ενημέρωση: 05-03-2014 23:48 - Μέγεθος: 383.64 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου
Ενημέρωση: 05-03-2014 23:48 - Μέγεθος: 91.17 KBΠληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr.